25.Jun.2018 19:15:52 | 9 users online
 

Translate[Level] The best Metin2 Shamans in the world

 

Rank Country Server Name Level Amount of experience points gained on actual level Character Empire Total amount of experience points
1SancakxLadyDianax120624.999.999Shaman32.801.776.178
2GunhanCinque120624.999.999Shaman32.801.776.178
3AndrosQotka120624.999.999Shaman32.801.776.178
4SolCashnaa120624.999.999Shaman32.801.776.178
5SolBellaToy120624.999.999Shaman32.801.776.178
6SycoraxxRadha120624.999.999Shaman32.801.776.178
7SycoraxAnita120624.999.999Shaman32.801.776.178
8TruvaCicekci120624.999.999Shaman32.801.776.178
9PraiosStarFlower120624.999.999Shaman32.801.776.178
10HybrisMisOlga120624.999.999Shaman32.801.776.178
11EtolinAMIGA120624.999.999Shaman32.801.776.178
12EtolinNeasla120624.999.999Shaman32.801.776.178
13SaphiraKayshia120624.999.999Shaman32.801.776.178
14DandanakanAnGeBlaNc120624.999.999Shaman32.801.776.178
15Sinuabsirrio120624.999.999Shaman32.801.776.178
16TruvaSonayAkdag120624.999.999Shaman32.801.776.178
17AntaresBuffTHERRY4120624.999.999Shaman32.801.776.178
18AntaresNymee120624.999.999Shaman32.801.776.178
19DeimosMausielein120624.999.999Shaman32.801.776.178
20HidraAnelly120624.999.999Shaman32.801.776.178
21Hidramarina03120624.999.999Shaman32.801.776.178
22HidraEmily120624.999.999Shaman32.801.776.178
23Wetarjacek7401120624.999.999Shaman32.801.776.178
24WetarArashito120624.999.999Shaman32.801.776.178
25GantarTomke120624.999.999Shaman32.801.776.178
26Gantarduria44120624.999.999Shaman32.801.776.178
27GantarY4rven120624.999.999Shaman32.801.776.178
28SamosBloodyKisses120624.999.999Shaman32.801.776.178
29SamosYuria120624.999.999Shaman32.801.776.178
30Wetarviolkak120624.999.999Shaman32.801.776.178
31ScorpiusGodLov120624.999.999Shaman32.801.776.178
32ScorpiusBlondinne120624.999.999Shaman32.801.776.178
33SamosAnia25120624.999.999Shaman32.801.776.178
34OrionxKrystyanax120624.999.999Shaman32.801.776.178
35Ascarionvashanares120624.999.999Shaman32.801.776.178
36OrionRaina120624.999.999Shaman32.801.776.178
37OrionIKatheryne120624.999.999Shaman32.801.776.178
38HipérionTexasMage120624.999.999Shaman32.801.776.178
39SirioAdorelia120624.999.999Shaman32.801.776.178
40OrionHAROULITA120624.999.999Shaman32.801.776.178
41OrionJjesikA120624.999.999Shaman32.801.776.178
42SirioAb3L120624.999.999Shaman32.801.776.178
43Polarisnotforyou120624.999.999Shaman32.801.776.178
44PolarisInger4Demon120624.999.999Shaman32.801.776.178
45DandanakanSelchis120624.999.999Shaman32.801.776.178
46PhobosHeav3nly120624.999.999Shaman32.801.776.178
47GantarSemyramis120624.999.999Shaman32.801.776.178
48GantarNiyaha120624.999.999Shaman32.801.776.178
49CorvusDiantha120624.999.999Shaman32.801.776.178
50GermiyanMONALlSA120624.999.999Shaman32.801.776.178
51NemesisWhiteFalls120624.999.999Shaman32.801.776.178
52WetarMihrunisa120624.999.999Shaman32.801.776.178
53Eretna0d98b0c792f3120624.999.999Shaman32.801.776.178
54SaphiraICinjaI120624.999.999Shaman32.801.776.178
55EtolinBattleGirl120624.999.999Shaman32.801.776.178
56Gaiavashanares120624.999.999Shaman32.801.776.178
57GaiaMISTHY120624.999.999Shaman32.801.776.178
58HidraAnelly120624.999.999Shaman32.801.776.178
59Hidramarina03120624.999.999Shaman32.801.776.178
60DandanakanxxlMy120624.999.999Shaman32.801.776.178
61HybrisInari120624.999.999Shaman32.801.776.178
62Marmarab030a3cf5081120624.999.999Shaman32.801.776.178
63SaphiraNesaaja120624.999.999Shaman32.801.776.178
64SaphiraIxStarFlower120624.999.999Shaman32.801.776.178
65GantarJamiila120624.999.999Shaman32.801.776.178
66Anadolu986cc01ea261120624.999.999Shaman32.801.776.178
67DandanakanxCiLeek120624.999.999Shaman32.801.776.178
68OrionCherryll120624.999.999Shaman32.801.776.178
69SaphiraeXoTiq120624.999.999Shaman32.801.776.178
70SaphiraAmbassadora120624.999.999Shaman32.801.776.178
71AntaresLaroxyl120624.999.999Shaman32.801.776.178
72DeimosxFlyingStar120624.999.999Shaman32.801.776.178
73ديسقBLsSsm120624.999.999Shaman32.801.776.178
74DodurgaxZEMHERIx120624.999.999Shaman32.801.776.178
75DandanakanIManolya120624.999.999Shaman32.801.776.178
76DandanakanlARV3N120624.999.999Shaman32.801.776.178
77SirioLORAINN3120624.999.999Shaman32.801.776.178
78AnadolulALAZl120624.999.999Shaman32.801.776.178
79ديسقMyaSeeN120624.999.999Shaman32.801.776.178
80DodurgaxxlMy120624.999.999Shaman32.801.776.178
81DodurgaNuitJour120624.999.999Shaman32.801.776.178
82PhoenixxClarysa120624.999.999Shaman32.801.776.178
83AvrasyaReisha120624.999.999Shaman32.801.776.178
84SamosllSu120624.999.999Shaman32.801.776.178
85SancaklLadyDiana120624.999.999Shaman32.801.776.178
86DodurgaSelchis120624.999.999Shaman32.801.776.178
87GantarIxStarFlower120624.999.999Shaman32.801.776.178
88PraiosViroxa120624.999.999Shaman32.801.776.178
89SycoraxShiahara120624.999.999Shaman32.801.776.178
90AvrasyaCiLeeKK120624.999.999Shaman32.801.776.178
91SamosCethor120624.999.999Shaman32.801.776.178
92HybrisLadyWusel120624.999.999Shaman32.801.776.178
93SamosFvnkyTrip120624.999.999Shaman32.801.776.178
94KaresiSelchis120624.999.999Shaman32.801.776.178
95ApolloElysia120624.999.999Shaman32.801.776.178
96KaresiMaribella120624.999.999Shaman32.801.776.178
97OrionLaRuNa120624.999.999Shaman32.801.776.178
98Etolinfc3ae307a415120624.999.999Shaman32.801.776.178
99ديسقI3z120624.999.999Shaman32.801.776.178
100DeimosxSheniia120624.999.999Shaman32.801.776.178
 AkioSurvey is easy and intuitive online survey tool.

About Game

Learn more »
About Game

Learn more »
Contact us

info@georged.cz